Dorresteinweg 72b • 3763 LL Soest
Tel. 035 – 6012883
Mail: info@vaarderhoogt.nl

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring.
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken waarin uw toestemming is vereist.
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Heinen Tuincentrum bv, handelend onder de naam Tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Bestelling
U koopt artikelen bij ons en u wilt deze artikelen door ons laten bezorgen. Wij hebben dan adresgegevens nodig van de plaats waar de artikelen bezorgd moeten worden. Om snel met u te kunnen communiceren omwille van een eventuele verandering in uw aangekochte artikelen of aanpassing in de afgesproken bezorgtijd, hebben wij uw telefoonnummer nodig.

Uw gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer uw aangekochte artikelen niet met ons eigen vervoer gebracht kunnen worden en wij een ander vervoersbedrijf moeten inschakelen maar alleen dan wanneer u ons hiervoor toestemming geeft.

Cadeaubonnen
Wij bieden bezoekers aan onze website de mogelijkheid om ‘online’ cadeaubonnen van tuincentrum ‘t Vaarderhoogt te bestellen. Hiervoor moet men een bestelformulier invullen. Wij vragen om uw adresgegevens of van degene waar u de cadeaubonnen rechtstreeks naar toe wilt sturen en uw emailadres. Wij gaan zeer vertrouwelijk met deze gegevens om en nadat wij de cadeaubonnen verstuurd hebben verwijderen wij deze adresgegevens. Omdat u een overboeking naar onze bankrekening gedaan heeft en daardoor uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer in ons bankboek staat moeten wij de fiscale bewaarplicht van 7 jaar in acht nemen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden u via onze website de mogelijkheid om u aan te melden voor het meedoen met 1 van onze doe-avonden. Middels een contactformulier wordt u gevraagd om uw emailadres, de avond van uw keuze en uw telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang deze van belang zijn. Nadat de avond van uw keuze is geweest worden deze gegevens verwijderd.

Wij bieden een nieuwsbrief aan degenen die zich middels een contactformulier hebben opgegeven omdat zij op de hoogte gehouden willen worden van al onze activiteiten. U geeft uw emailadres op en alleen nadat wij u gevraagd hebben of het klopt dat u zich opgegeven heeft voor onze nieuwsbrief voegen wij uw emailadres toe aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden. Uw emailadres wordt dan onmiddellijk verwijderd. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons. Onze abonneegegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties van derden. Onder de rubriek ‘aanbiedingen’ worden alleen onze eigen advertenties getoond.

Verstrekking aan derden
Wij geven uw gegevens nooit aan derden, alleen dan met uw uitdrukkelijke toestemming.
Zie de rubriek ‘bestelling’.


Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics is een webanalyse service van Google. Via deze service krijgen wij inzage in het websitebezoek o.a. bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Met deze inzichten kunnen wij onze website optimaliseren en verbeteren naar de behoeften van onze bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerd toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestelling af te ronden. Behalve dan wanneer er met u is afgesproken op rekening te betalen en u van ons een factuur ontvangt. Dan hebben wij de fiscale bewaarplicht om deze facturen 7 jaar te bewaren. Op deze facturen staan alle betaalgegevens waaronder uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website of met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is en klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van de website beperken.

Inzage, wijzigen of verwijdering van uw persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heinen Tuincentrum bv.
Dorresteinweg 72b
3763 LL Soest
Info@vaarderhoogt.nl
035 6012883